BRA
All
Submission Attempts
11 Demian Maia 17
11 Charles Oliveira 17
13 Gleison Tibau 16
15 Thales Leites 15
15 Thiago Tavares 15
24 Rafael dos Anjos 12
27 Rani Yahya 11
32 Gabriel Gonzaga 10
32 Minotauro Nogueira 10
37 Roan Carneiro 9