BRA
All
Submission Attempts
10 Demian Maia 17
11 Gleison Tibau 16
13 Thiago Tavares 15
15 Charles Oliveira 14
19 Thales Leites 13
23 Rafael dos Anjos 12
23 Paulo Thiago 12
27 Rani Yahya 11
32 Gabriel Gonzaga 10
32 Minotauro Nogueira 10