BRA
lhw
Sig. Strike Accuracy
1 Fabio Maldonado 60.86
2 Lyoto Machida 56.02
4 Mauricio Rua 52.15
10 Glover Teixeira 43.75
17 Antonio Rogerio Nogueira 32.12