BRA
lhw
Sig. Strike Accuracy
1 Fabio Maldonado 60.86
2 Lyoto Machida 56.02
4 Mauricio Rua 52.20
9 Glover Teixeira 42.01
14 Antonio Rogerio Nogueira 32.12