BRA
mw
Takedown Accuracy
7 Rafael Natal 38.30
11 Thales Leites 31.60
14 Demian Maia 29.40