BRA
mw
Takedown Accuracy
8 Rafael Natal 38.30
12 Thales Leites 31.60
15 Demian Maia 29.40