BRA
mw
Takedown Accuracy
9 Rafael Natal 37.50
11 Thales Leites 31.50
15 Demian Maia 29.40