BRA
mw
Takedown Accuracy
9 Rafael Natal 40.00
14 Thales Leites 31.50
16 Demian Maia 29.40