BRA
ww
Avg. Fight Time, Long
7 Elizeu Zaleski dos Santos 14:37
10 Demian Maia 13:45
28 Sergio Moraes 11:50
30 Warlley Alves 11:46
44 Thiago Alves 10:38
58 Alex Oliveira 8:12
61 Dhiego Lima 7:53
65 Erick Silva 7:04