BRA
ww
Knockdowns Landed
1 Thiago Alves 13
17 Luan Chagas 4
17 Alex Oliveira 4
28 Alberto Mina 3
28 Erick Silva 3
45 Dhiego Lima 2
45 Elizeu Zaleski dos Santos 2
67 Demian Maia 1
67 Sergio Moraes 1
67 Michel Prazeres 1