BRA
ww
Str. Absorbed per Minute
8 Demian Maia 2.01
9 Alex Oliveira 2.12
18 Dhiego Lima 2.51
30 Elizeu Zaleski dos Santos 2.95
37 Thiago Alves 3.21
41 Sergio Moraes 3.32
57 Rafael Dos Anjos 4.01
61 Erick Silva 4.18
67 Warlley Alves 4.48