BRA
ww
Significant Strike Defense
6 Demian Maia 65.50
14 Thiago Alves 63.60
17 Sergio Moraes 62.70
18 Elizeu Zaleski dos Santos 62.10
60 Warlley Alves 50.20
61 Erick Silva 49.70