BRA
ww
Significant Strike Defense
6 Demian Maia 65.50
13 Thiago Alves 63.60
17 Sergio Moraes 62.70
19 Elizeu Zaleski dos Santos 62.10
57 Warlley Alves 50.20
58 Erick Silva 49.70