BRA
ww
Significant Strike Defense
6 Demian Maia 65.50
9 Thiago Alves 64.20
16 Sergio Moraes 62.70
17 Elizeu Zaleski dos Santos 62.50
60 Erick Silva 49.70
61 Warlley Alves 49.40