BRA
ww
Strikes Landed per Minute
13 Elizeu Zaleski dos Santos 4.33
27 Thiago Alves 3.68
42 Warlley Alves 3.01
43 Alex Oliveira 2.97
48 Sergio Moraes 2.63
52 Erick Silva 2.50
55 Dhiego Lima 2.49
69 Demian Maia 1.69