BRA
ww
Strikes Landed per Minute
24 Thiago Alves 3.68
31 Warlley Alves 3.06
35 Erick Silva 2.77
46 Sergio Moraes 2.29
51 Alex Oliveira 2.10
56 Demian Maia 1.62