BRA
ww
Strikes Landed per Minute
11 Thiago Alves 3.56
21 Erick Silva 2.61
34 Paulo Thiago 1.71
35 Demian Maia 1.66