BRA
ww
Strikes Landed per Minute
26 Thiago Alves 3.68
36 Warlley Alves 2.95
38 Erick Silva 2.77
49 Sergio Moraes 2.36
53 Alex Oliveira 2.10
59 Demian Maia 1.62