BRA
ww
Strikes Landed per Minute
11 Thiago Alves 3.21
14 Erick Silva 2.83
30 Demian Maia 1.60
31 Paulo Thiago 1.49