BRA
ww
Strikes Landed per Minute
24 Thiago Alves 3.68
31 Warlley Alves 3.06
34 Erick Silva 2.77
45 Sergio Moraes 2.29
46 Alex Oliveira 2.23
55 Demian Maia 1.70