BRA
ww
Strike Differential
8 Elizeu Zaleski dos Santos 1.41
22 Alex Oliveira 0.81
29 Thiago Alves 0.46
45 Demian Maia -0.16
55 Sergio Moraes -0.77
61 Warlley Alves -1.64
62 Erick Silva -1.68