BRA
ww
Strike Differential
9 Elizeu Zaleski dos Santos 1.36
24 Alex Oliveira 0.68
30 Thiago Alves 0.46
40 Dhiego Lima 0.08
49 Demian Maia -0.32
58 Sergio Moraes -0.77
61 Warlley Alves -1.23
65 Erick Silva -1.68