BRA
ww
Strike Differential
8 Elizeu Zaleski dos Santos 1.41
21 Alex Oliveira 0.81
26 Thiago Alves 0.53
44 Demian Maia -0.16
50 Sergio Moraes -0.44
58 Warlley Alves -1.64
59 Erick Silva -1.68