BRA
ww
Strike Differential
11 Elizeu Zaleski dos Santos 1.38
20 Alex Oliveira 0.95
25 Rafael Dos Anjos 0.61
31 Thiago Alves 0.47
44 Dhiego Lima 0.00
49 Demian Maia -0.32
59 Sergio Moraes -0.69
65 Warlley Alves -1.47
67 Erick Silva -1.68