BRA
ww
Strike Differential
10 Elizeu Zaleski dos Santos 1.36
25 Alex Oliveira 0.68
30 Thiago Alves 0.46
41 Dhiego Lima 0.08
49 Demian Maia -0.32
57 Sergio Moraes -0.77
60 Warlley Alves -1.23
64 Erick Silva -1.68