BRA
ww
Strike Differential
9 Elizeu Zaleski dos Santos 1.38
23 Alex Oliveira 0.74
31 Thiago Alves 0.47
42 Dhiego Lima 0.08
49 Demian Maia -0.32
59 Sergio Moraes -0.69
64 Warlley Alves -1.47
67 Erick Silva -1.68