BRA
ww
Strike Differential
20 Alex Oliveira 0.68
21 Thiago Alves 0.53
28 Demian Maia 0.22
45 Sergio Moraes -0.42
50 Erick Silva -1.53
54 Warlley Alves -2.14