BRA
ww
Strike Differential
11 Thiago Alves 0.72
29 Paulo Thiago -0.28
31 Demian Maia -0.37
37 Erick Silva -2.47