BRA
ww
Strike Differential
19 Alex Oliveira 0.66
20 Thiago Alves 0.53
32 Demian Maia 0.03
46 Sergio Moraes -0.42
51 Erick Silva -1.53
55 Warlley Alves -2.14