BRA
ww
Strike Differential
11 Thiago Alves 0.72
24 Paulo Thiago -0.10
28 Demian Maia -0.37
34 Erick Silva -2.47