BRA
ww
Submission Attempts
5 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
13 Thiago Alves 6
13 Alex Oliveira 6
17 Warlley Alves 5
23 Dhiego Lima 4
30 Sergio Moraes 3
30 Elizeu Zaleski dos Santos 3
41 Rafael Dos Anjos 2
41 Claudio Silva 2