BRA
ww
Submission Attempts
4 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
12 Thiago Alves 6
12 Alex Oliveira 6
16 Warlley Alves 5
16 Sergio Moraes 5
23 Rafael Dos Anjos 4
23 Dhiego Lima 4
34 Elizeu Zaleski dos Santos 3
45 Claudio Silva 2