BRA
ww
Submission Attempts
5 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
13 Thiago Alves 6
13 Alex Oliveira 6
17 Warlley Alves 5
17 Sergio Moraes 5
25 Dhiego Lima 4
33 Elizeu Zaleski dos Santos 3
45 Rafael Dos Anjos 2
45 Claudio Silva 2