BRA
ww
Submission Attempts
5 Demian Maia 11
6 Erick Silva 10
13 Thiago Alves 6
16 Warlley Alves 5
16 Alex Oliveira 5
22 Dhiego Lima 4
29 Sergio Moraes 3
29 Elizeu Zaleski dos Santos 3
40 Rafael Dos Anjos 2
53 Luan Chagas 1