BRA
ww
Takedown Accuracy
18 Alex Oliveira 37.80
21 Sergio Moraes 33.30
24 Demian Maia 28.00