BRA
ww
Takedown Accuracy
7 Roan Carneiro 48.70
17 Demian Maia 33.70
18 Sergio Moraes 33.30
18 Alex Oliveira 33.30