BRA
ww
Takedown Accuracy
15 Alex Oliveira 40.00
18 Sergio Moraes 37.00
25 Demian Maia 22.90