BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 65.10
26 Erick Silva 58.10