BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 65.10
24 Erick Silva 59.50