BRA
ww
Takedown Defense
22 Thiago Alves 65.40
37 Erick Silva 56.90
42 Elizeu Zaleski dos Santos 40.00