BRA
ww
Takedown Defense
20 Thiago Alves 65.40
35 Erick Silva 56.90
40 Elizeu Zaleski dos Santos 40.00