BRA
ww
Takedown Defense
17 Thiago Alves 65.10
23 Erick Silva 59.50