BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 65.10
23 Erick Silva 60.60