BRA
ww
Takedown Defense
16 Thiago Alves 65.10
26 Erick Silva 59.60