BRA
ww
Takedown Defense
19 Thiago Alves 65.40
33 Erick Silva 56.90
38 Elizeu Zaleski dos Santos 40.00