BRA
ww
Takedown Defense
17 Thiago Alves 65.10
29 Erick Silva 59.60