BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 65.40
28 Erick Silva 59.60