BRA
ww
Takedown Defense
15 Thiago Alves 66.00
23 Erick Silva 60.60