BRA
ww
Takedown Defense
18 Thiago Alves 65.10
27 Erick Silva 58.10