BRA
ww
Takedown Defense
23 Thiago Alves 65.10
38 Erick Silva 56.90
40 Elizeu Zaleski dos Santos 50.00