BRA
ww
Takedowns Landed
5 Demian Maia 35
16 Alex Oliveira 17
21 Thiago Alves 12
29 Sergio Moraes 8
35 Dhiego Lima 6
35 Erick Silva 6
50 Alberto Mina 4
59 Warlley Alves 3
59 Michel Prazeres 3
59 Claudio Silva 3