CAN
mw
Total Fight Time
10 Patrick Cote 1:56:52
48 Elias Theodorou 0:24:41
78 Sheldon Westcott 0:09:41