CAN
mw
Total Fight Time
10 Patrick Cote 1:56:52
76 Elias Theodorou 0:09:41
76 Sheldon Westcott 0:09:41