CAN
mw
Total Fight Time
9 Patrick Cote 1:56:52
68 Elias Theodorou 0:09:41
68 Sheldon Westcott 0:09:41