CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
24 Elias Theodorou 297
76 Sheldon Westcott 18