CAN
mw
Total Strikes Landed
18 Patrick Cote 396
27 Elias Theodorou 257
81 Sheldon Westcott 18