CAN
mw
Total Strikes Landed
18 Patrick Cote 396
20 Elias Theodorou 384
82 Sheldon Westcott 18