CAN
mw
Total Strikes Landed
18 Patrick Cote 396
46 Elias Theodorou 98
73 Sheldon Westcott 18