CAN
mw
Total Strikes Landed
19 Patrick Cote 396
53 Elias Theodorou 98
88 Sheldon Westcott 18