CAN
mw
Total Strikes Landed
15 Patrick Cote 396
22 Elias Theodorou 297
74 Sheldon Westcott 18