CAN
mw
Total Strikes Landed
17 Patrick Cote 396
23 Elias Theodorou 297
75 Sheldon Westcott 18