CHN
fw
Knockdowns Landed
28 Wang Guan 1
28 Song Yadong 1
54 Wuliji Buren 0