CHN
fw
Knockdowns Landed
26 Wang Guan 1
51 Wuliji Buren 0