CHN
fw
Knockdowns Landed
26 Wang Guan 1
52 Wuliji Buren 0