CHN
fw
Knockdowns Landed
23 Wang Guan 1
23 Song Yadong 1
50 Wuliji Buren 0
50 Tiequan Zhang 0