CHN
fw
Total Strikes Landed
80 Wang Guan 75
92 Wuliji Buren 37