CHN
fw
Total Strikes Landed
83 Wang Guan 75
94 Wuliji Buren 37