CHN
fw
Total Strikes Landed
82 Wang Guan 75
95 Wuliji Buren 37