FRA
All
Takedown Defense
32 Thibault Gouti 82.60
85 Nordine Taleb 71.40