JPN
fw
Sig. Strikes Landed
30 Teruto Ishihara 176
31 Mizuto Hirota 168
37 Tatsuya Kawajiri 136
72 Katsunori Kikuno 34