JPN
fw
Sig. Strikes Landed
25 Mizuto Hirota 168
37 Tatsuya Kawajiri 101
49 Teruto Ishihara 88
65 Katsunori Kikuno 34