JPN
fw
Sig. Strikes Landed
20 Mizuto Hirota 225
31 Teruto Ishihara 176
37 Tatsuya Kawajiri 136
77 Katsunori Kikuno 34