JPN
fw
Sig. Strikes Landed
24 Mizuto Hirota 168
45 Teruto Ishihara 88
51 Tatsuya Kawajiri 73
62 Katsunori Kikuno 34