JPN
fw
Sig. Strikes Landed
28 Mizuto Hirota 168
39 Teruto Ishihara 115
40 Tatsuya Kawajiri 113
66 Katsunori Kikuno 34