JPN
fw
Total Fight Time
28 Mizuto Hirota 0:45:00
40 Tatsuya Kawajiri 0:35:50
62 Teruto Ishihara 0:15:00
76 Katsunori Kikuno 0:08:37