JPN
fw
Total Fight Time
16 Tatsuya Kawajiri 1:20:50
36 Mizuto Hirota 0:45:00
58 Teruto Ishihara 0:23:06
82 Katsunori Kikuno 0:08:37