JPN
fw
Total Fight Time
17 Tatsuya Kawajiri 1:20:50
36 Mizuto Hirota 0:45:00
48 Teruto Ishihara 0:38:06
86 Katsunori Kikuno 0:08:37