JPN
fw
Total Fight Time
22 Tatsuya Kawajiri 1:05:50
35 Mizuto Hirota 0:45:00
59 Teruto Ishihara 0:20:34
81 Katsunori Kikuno 0:08:37