JPN
fw
Total Fight Time
18 Tatsuya Kawajiri 1:20:50
30 Mizuto Hirota 1:00:00
49 Teruto Ishihara 0:38:06
89 Katsunori Kikuno 0:08:37