JPN
fw
Total Strikes Landed
18 Mizuto Hirota 417
24 Tatsuya Kawajiri 320
43 Teruto Ishihara 188
83 Katsunori Kikuno 35