JPN
fw
Total Strikes Landed
22 Tatsuya Kawajiri 320
32 Mizuto Hirota 252
53 Teruto Ishihara 133
77 Katsunori Kikuno 35