JPN
fw
Total Strikes Landed
25 Tatsuya Kawajiri 269
27 Mizuto Hirota 252
52 Teruto Ishihara 120
73 Katsunori Kikuno 35