JPN
fw
Total Strikes Landed
23 Tatsuya Kawajiri 320
32 Mizuto Hirota 252
42 Teruto Ishihara 188
81 Katsunori Kikuno 35