JPN
fw
Total Strikes Landed
26 Tatsuya Kawajiri 269
28 Mizuto Hirota 252
52 Teruto Ishihara 120
73 Katsunori Kikuno 35