JPN
fw
Total Strikes Landed
21 Tatsuya Kawajiri 320
31 Mizuto Hirota 252
54 Teruto Ishihara 133
78 Katsunori Kikuno 35