JPN
fw
Total Strikes Landed
28 Mizuto Hirota 252
43 Tatsuya Kawajiri 145
53 Teruto Ishihara 89
69 Katsunori Kikuno 35