JPN
ww
Knockdowns Landed
47 Keita Nakamura 1
70 Yoshihiro Akiyama 0
70 Shinsho Anzai 0
70 Kiichi Kunimoto 0