JPN
ww
Knockdowns Landed
66 Yoshihiro Akiyama 0
66 Shinsho Anzai 0
66 Kiichi Kunimoto 0