JPN
ww
Knockdowns Landed
38 Keita Nakamura 2
53 Daichi Abe 1
78 Yoshihiro Akiyama 0
78 Shinsho Anzai 0
78 Kiichi Kunimoto 0