JPN
ww
Knockdowns Landed
62 Yoshihiro Akiyama 0
62 Shinsho Anzai 0
62 Kiichi Kunimoto 0