JPN
ww
Knockdowns Landed
37 Keita Nakamura 2
75 Yoshihiro Akiyama 0
75 Shinsho Anzai 0
75 Kiichi Kunimoto 0