JPN
ww
Knockdowns Landed
42 Keita Nakamura 1
64 Yoshihiro Akiyama 0
64 Shinsho Anzai 0
64 Kiichi Kunimoto 0