JPN
ww
Knockdowns Landed
35 Keita Nakamura 2
74 Yoshihiro Akiyama 0
74 Shinsho Anzai 0
74 Kiichi Kunimoto 0