JPN
ww
Knockdowns Landed
63 Yoshihiro Akiyama 0
63 Shinsho Anzai 0
63 Kiichi Kunimoto 0