JPN
ww
Knockdowns Landed
58 Yoshihiro Akiyama 0
58 Shinsho Anzai 0
58 Kiichi Kunimoto 0