JPN
ww
Knockdowns Landed
33 Keita Nakamura 2
72 Yoshihiro Akiyama 0
72 Shinsho Anzai 0
72 Kiichi Kunimoto 0