JPN
ww
Sig. Strikes Landed
49 Yoshihiro Akiyama 168
61 Keita Nakamura 135
86 Kiichi Kunimoto 63
92 Shinsho Anzai 54