JPN
ww
Sig. Strikes Landed
57 Keita Nakamura 186
64 Yoshihiro Akiyama 168
78 Shinsho Anzai 105
83 Kiichi Kunimoto 88
92 Daichi Abe 63