JPN
ww
Sig. Strikes Landed
55 Yoshihiro Akiyama 168
60 Keita Nakamura 159
95 Kiichi Kunimoto 63
99 Shinsho Anzai 54