JPN
ww
Sig. Strikes Landed
50 Yoshihiro Akiyama 168
64 Keita Nakamura 135
90 Kiichi Kunimoto 63
94 Shinsho Anzai 54