JPN
ww
Sig. Strikes Landed
53 Yoshihiro Akiyama 168
59 Keita Nakamura 159
85 Kiichi Kunimoto 63
88 Shinsho Anzai 54