JPN
ww
Sig. Strikes Landed
56 Yoshihiro Akiyama 168
59 Keita Nakamura 159
76 Kiichi Kunimoto 88
84 Shinsho Anzai 54