JPN
ww
Sig. Strikes Landed
59 Keita Nakamura 210
69 Daichi Abe 171
71 Yoshihiro Akiyama 168
86 Shinsho Anzai 106
93 Kiichi Kunimoto 88