JPN
ww
Sig. Strikes Landed
51 Keita Nakamura 251
69 Daichi Abe 171
90 Shinsho Anzai 106
97 Kiichi Kunimoto 88