JPN
ww
Sig. Strikes Landed
88 Yoshihiro Akiyama 33
89 Shinsho Anzai 31
97 Kiichi Kunimoto 17