JPN
ww
Sig. Strikes Landed
58 Keita Nakamura 210
69 Daichi Abe 171
71 Yoshihiro Akiyama 168
84 Shinsho Anzai 106
92 Kiichi Kunimoto 88