JPN
ww
Sig. Strikes Landed
54 Keita Nakamura 186
59 Yoshihiro Akiyama 168
77 Shinsho Anzai 105
82 Kiichi Kunimoto 88
87 Daichi Abe 63