JPN
ww
Sig. Strikes Landed
63 Yoshihiro Akiyama 90
78 Kiichi Kunimoto 53
99 Shinsho Anzai 31