JPN
ww
Sig. Strikes Landed
58 Yoshihiro Akiyama 168
61 Keita Nakamura 159
79 Kiichi Kunimoto 88
89 Shinsho Anzai 54