JPN
ww
Sig. Strikes Landed
59 Yoshihiro Akiyama 90
75 Kiichi Kunimoto 53
93 Shinsho Anzai 31