JPN
ww
Sig. Strikes Landed
54 Keita Nakamura 210
68 Yoshihiro Akiyama 168
79 Daichi Abe 126
84 Shinsho Anzai 105
89 Kiichi Kunimoto 88