JPN
ww
Takedowns Landed
55 Yoshihiro Akiyama 4
62 Kiichi Kunimoto 3
88 Shinsho Anzai 1