JPN
ww
Takedowns Landed
57 Yoshihiro Akiyama 4
62 Kiichi Kunimoto 3
85 Shinsho Anzai 1