JPN
ww
Total Fight Time
27 Keita Nakamura 1:37:16
63 Kiichi Kunimoto 0:47:11
64 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
73 Shinsho Anzai 0:30:04
93 Daichi Abe 0:15:00