JPN
ww
Total Fight Time
29 Keita Nakamura 1:37:16
65 Kiichi Kunimoto 0:47:11
66 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
77 Shinsho Anzai 0:30:04
78 Daichi Abe 0:30:00