JPN
ww
Total Fight Time
32 Keita Nakamura 1:07:16
64 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
77 Kiichi Kunimoto 0:32:11
95 Shinsho Anzai 0:15:04