JPN
ww
Total Fight Time
40 Keita Nakamura 0:57:17
56 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
67 Kiichi Kunimoto 0:32:11
93 Shinsho Anzai 0:15:04