JPN
ww
Total Fight Time
32 Keita Nakamura 1:07:16
64 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
78 Kiichi Kunimoto 0:32:11
97 Shinsho Anzai 0:15:04