JPN
ww
Total Fight Time
32 Keita Nakamura 1:22:16
57 Kiichi Kunimoto 0:47:11
58 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
87 Shinsho Anzai 0:15:04