JPN
ww
Total Fight Time
23 Keita Nakamura 1:52:16
66 Kiichi Kunimoto 0:47:11
68 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
79 Shinsho Anzai 0:30:04
80 Daichi Abe 0:30:00