JPN
ww
Total Fight Time
31 Keita Nakamura 1:22:16
59 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
73 Kiichi Kunimoto 0:32:11
84 Shinsho Anzai 0:15:04