JPN
ww
Total Fight Time
24 Keita Nakamura 1:37:16
62 Kiichi Kunimoto 0:47:11
63 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
73 Shinsho Anzai 0:30:04
91 Daichi Abe 0:15:00