JPN
ww
Total Fight Time
29 Keita Nakamura 1:22:16
67 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
81 Kiichi Kunimoto 0:32:11