JPN
ww
Total Fight Time
27 Keita Nakamura 1:22:16
60 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
76 Kiichi Kunimoto 0:32:11
89 Shinsho Anzai 0:15:04