JPN
ww
Total Fight Time
52 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
55 Keita Nakamura 0:42:17
62 Kiichi Kunimoto 0:32:11
88 Shinsho Anzai 0:15:04