JPN
ww
Total Fight Time
45 Keita Nakamura 0:57:17
59 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
72 Kiichi Kunimoto 0:32:11
93 Shinsho Anzai 0:15:04