JPN
ww
Total Fight Time
50 Keita Nakamura 0:42:17
58 Kiichi Kunimoto 0:32:11
63 Yoshihiro Akiyama 0:30:00
83 Shinsho Anzai 0:15:04