JPN
ww
Total Fight Time
31 Keita Nakamura 1:22:16
68 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
86 Kiichi Kunimoto 0:32:11