JPN
ww
Total Fight Time
44 Keita Nakamura 0:57:17
57 Yoshihiro Akiyama 0:45:00
72 Kiichi Kunimoto 0:32:11
94 Shinsho Anzai 0:15:04