JPN
ww
Total Strikes Landed
44 Keita Nakamura 270
50 Yoshihiro Akiyama 238
80 Kiichi Kunimoto 103
85 Shinsho Anzai 90