JPN
ww
Total Strikes Landed
59 Yoshihiro Akiyama 146
75 Kiichi Kunimoto 83
98 Shinsho Anzai 41