JPN
ww
Total Strikes Landed
37 Keita Nakamura 363
60 Yoshihiro Akiyama 238
67 Shinsho Anzai 187
67 Kiichi Kunimoto 187
93 Daichi Abe 65