JPN
ww
Total Strikes Landed
43 Keita Nakamura 363
65 Yoshihiro Akiyama 238
75 Shinsho Anzai 187
75 Kiichi Kunimoto 187
87 Daichi Abe 130