JPN
ww
Total Strikes Landed
39 Keita Nakamura 363
62 Yoshihiro Akiyama 238
69 Shinsho Anzai 187
69 Kiichi Kunimoto 187
99 Daichi Abe 65