JPN
ww
Total Strikes Landed
42 Keita Nakamura 334
55 Yoshihiro Akiyama 238
66 Kiichi Kunimoto 187
83 Shinsho Anzai 90