JPN
ww
Total Strikes Landed
43 Keita Nakamura 334
60 Yoshihiro Akiyama 238
67 Kiichi Kunimoto 187
88 Shinsho Anzai 90