MEX
lw
Total Strikes Landed
59 Polo Reyes 229
99 Martin Bravo 64