MEX
ww
Sig. Strikes Landed
93 Augusto Montano 51
96 Erick Montano 49