MEX
ww
Sig. Strikes Landed
80 Augusto Montano 118
94 Erick Montano 73