MEX
ww
Sig. Strikes Landed
88 Augusto Montano 51
91 Erick Montano 49