MEX
ww
Sig. Strikes Landed
76 Augusto Montano 118
91 Erick Montano 73