MEX
ww
Sig. Strikes Landed
89 Augusto Montano 51
92 Erick Montano 49