MEX
ww
Sig. Strikes Landed
72 Augusto Montano 118
87 Erick Montano 70