MEX
ww
Total Strikes Landed
98 Augusto Montano 60
99 Erick Montano 59