MEX
ww
Total Strikes Landed
89 Augusto Montano 132
91 Erick Montano 122