MEX
ww
Total Strikes Landed
85 Augusto Montano 132
87 Erick Montano 122