MEX
ww
Total Strikes Landed
80 Augusto Montano 132
82 Erick Montano 119