MEX
All
Takedowns Landed
83 Erik Perez 14
92 Efrain Escudero 13