RUS
hw
Sig. Strikes Landed
13 Alexander Volkov 350
22 Ruslan Magomedov 181
25 Shamil Abdurakhimov 139
49 Dmitry Sosnovskiy 28