RUS
hw
Sig. Strikes Landed
15 Alexander Volkov 350
23 Ruslan Magomedov 181
24 Shamil Abdurakhimov 171
53 Dmitry Sosnovskiy 28