RUS
hw
Sig. Strikes Landed
14 Alexander Volkov 350
23 Ruslan Magomedov 181
27 Shamil Abdurakhimov 139
51 Dmitry Sosnovskiy 28