RUS
hw
Sig. Strikes Landed
14 Alexander Volkov 350
22 Ruslan Magomedov 181
26 Shamil Abdurakhimov 139
50 Dmitry Sosnovskiy 28