RUS
hw
Sig. Strikes Landed
8 Alexander Volkov 471
23 Ruslan Magomedov 181
25 Shamil Abdurakhimov 171
53 Dmitry Sosnovskiy 28
59 Sergei Pavlovich 13