RUS
hw
Strike Differential
2 Alexander Volkov 3.57
16 Shamil Abdurakhimov 0.20