RUS
hw
Submission Attempts
10 Dmitry Sosnovskiy 2
13 Shamil Abdurakhimov 1