RUS
hw
Total Fight Time
19 Alexander Volkov 1:00:08
23 Shamil Abdurakhimov 0:55:03
26 Ruslan Magomedov 0:45:00
51 Dmitry Sosnovskiy 0:09:29