RUS
hw
Total Fight Time
22 Alexander Volkov 1:00:08
24 Shamil Abdurakhimov 0:55:03
26 Ruslan Magomedov 0:45:00
52 Dmitry Sosnovskiy 0:09:29