RUS
hw
Total Strikes Landed
12 Alexander Volkov 589
23 Shamil Abdurakhimov 302
28 Ruslan Magomedov 201
52 Dmitry Sosnovskiy 53