RUS
hw
Total Strikes Landed
17 Alexander Volkov 456
24 Shamil Abdurakhimov 235
27 Ruslan Magomedov 201
48 Dmitry Sosnovskiy 53