RUS
hw
Total Strikes Landed
17 Alexander Volkov 456
25 Shamil Abdurakhimov 235
28 Ruslan Magomedov 201
50 Dmitry Sosnovskiy 53