RUS
hw
Total Strikes Landed
12 Alexander Volkov 589
22 Shamil Abdurakhimov 302
27 Ruslan Magomedov 201
51 Dmitry Sosnovskiy 53
57 Sergei Pavlovich 18