RUS
ww
Avg. Fight Time, Short
28 Omari Akhmedov 11:25
31 Alexander Yakovlev 11:36