RUS
ww
Avg. Fight Time, Short
31 Omari Akhmedov 11:25
35 Alexander Yakovlev 11:36