RUS
ww
Avg. Fight Time, Short
33 Omari Akhmedov 11:25
38 Alexander Yakovlev 11:36