USA
mw
Sig. Strike Accuracy
2 Luke Rockhold 61.01
3 Trevor Smith 59.08
4 Tim Boetsch 53.64
7 Kelvin Gastelum 52.31
8 Ed Herman 52.00
9 Nate Marquardt 51.14
13 Anthony Smith 46.52
16 Sam Alvey 46.04
19 CB Dollaway 45.17
20 Chris Camozzi 44.94