USA
mw
Takedown Defense
5 Sam Alvey 84.10
9 Brad Tavares 77.60
14 Ed Herman 70.20
17 CB Dollaway 65.20
18 Kelvin Gastelum 62.90
19 Tim Boetsch 62.50
21 Chris Camozzi 57.80
22 Anthony Smith 45.50