USA
mw
Takedown Defense
3 Sam Alvey 84.10
7 Brad Tavares 77.60
12 Ed Herman 70.20
15 CB Dollaway 65.20
16 Kelvin Gastelum 62.90
17 Tim Boetsch 62.50
20 Chris Camozzi 57.80
21 Anthony Smith 45.50