USA
mw
Takedown Defense
4 Sam Alvey 84.10
8 Brad Tavares 76.10
12 Ed Herman 70.20
16 Tim Boetsch 63.20
18 Chris Camozzi 57.80
19 Kelvin Gastelum 53.80
21 Anthony Smith 45.50