All
fw
Sig. Strike Accuracy
1 Jimy Hettes 57.29
2 Nik Lentz 52.59
3 Felipe Arantes 49.02
4 Chad Mendes 48.78
5 Dustin Poirier 48.74
6 Charles Oliveira 48.02
7 Hatsu Hioki 45.27
8 Diego Brandao 45.15
9 Maximo Blanco 44.75
10 Robert Peralta 44.61